(1)
Jówko, E. Klimat społeczny W Szkole Inkluzyjnej. Student Niepełnosprawny 2021, 13, 43-59.