(1)
Pytka, L. O Karze, Tolerancji I dobroczynności W Pedagogice Resocjalizacyjnej. Student Niepełnosprawny 2021, 13, 13-32.