(1)
Zbroszczyk, D.; Franaszczyk, M. Scenariusz zajęć włączających. Student Niepełnosprawny 2021, 14, 221-226.