(1)
Kiczko-Kamut, P. „Plastusiowa rączka” − Scenariusz zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych dotyczący Rozpoznawania I Nazywania części ciała. Student Niepełnosprawny 2021, 14, 217-220.