(1)
Bocian-Waszkiewicz, B. Scenariusz zajęć Wychowawczych – Komunikacja Interpersonalna (cz. 1). Student Niepełnosprawny 2021, 14, 213-216.