(1)
Żuraw, H. Studenci niepełnosprawni Doby ponowoczesności W Polsce. Student Niepełnosprawny 2021, 14, 69-90.