(1)
Nasiłowska, E. II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej. Student Niepełnosprawny 2021, 15, 257-260.