(1)
Żuraw, H. O Nowy Humanizm W Edukacji. Student Niepełnosprawny 2021, 15, 65-84.