(1)
Gaweł-Luty, E. Kreowanie Postaw Tolerancji Jako Przyczynek Do Integracji osób niepełnosprawnych. Student Niepełnosprawny 2019, 19, 211-224.