(1)
Gaweł-Luty, E. Między Inkluzją a ekskluzją. Społeczna Przestrzeń seniorów. Student Niepełnosprawny 2019, 17, 13-28.