(1)
Jówko, E. Kompetencje Nauczyciela wspomagającego Wyzwaniem Edukacji Inkluzyjnej. Student Niepełnosprawny 2019, 18, 39-48.