(1)
Gaweł-Luty, E. Recenzja Rozprawy Doktorskiej Mgr Moniki Korzeniowskiej-Pakuły pt.: „Środowiskowe wartości W Planach życiowych uczniów Klas Wiejskich szkół Ponadgimnazjalnych Na Lubelszczyźnie”. Student Niepełnosprawny 2019, 16, 351-355.