(1)
Jówko, E. Uczeń Zdolny W Kulturze szkoły. Student Niepełnosprawny 2019, 16, 225-234.