(1)
Zheleva, E. Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły Personel Medyczny Do Pracy Z dziećmi I dorosłymi Ze Specjalnymi Potrzebami. Student Niepełnosprawny 2019, 16, 97-108.