(1)
Gaweł-Luty, E. Społeczne Postawy Wobec szkół Integracyjnych. Student Niepełnosprawny 2019, 16, 61-76.