[1]
Koziej, S. 2023. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO WSPIERANIA EDUKACJI INKLUZYJNEJ. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 16(23) (wrz. 2023). DOI:https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.01.