[1]
Daniel Polihronov 2023. THE BULGARIAN LEGAL FRAMEWORK DETERMINING THE SPECIFICITY OF PEDAGOGICAL WORK. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 16(23) (wrz. 2023). DOI:https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.02.