[1]
Jówko, E. 2022. PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE. INNOWACJA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 22(15) (grudz. 2022). DOI:https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.06.