[1]
Gaweł-Luty, E. i Lemańczyk, R. 2022. SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 22(15) (grudz. 2022). DOI:https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.05.