[1]
Majchrowska-Kielak, A. 2022. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRAW KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 22(15) (grudz. 2022). DOI:https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.12.