[1]
Bocian-Waszkiewicz, B. 2021. Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych dotyczący kształtowania poczucia własnej wartości (cz. 2). Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 13, 13(6) (lip. 2021), 143–147.