[1]
Rolka, D. 2021. Charakterystyka edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce – wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 13, 13(6) (lip. 2021), 61–74.