[1]
Pytka, L. 2021. O karze, tolerancji i dobroczynności w pedagogice resocjalizacyjnej . Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 13, 13(6) (lip. 2021), 13–32.