[1]
Kiczko-Kamut, P. 2021. „Plastusiowa rączka” − scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczący rozpoznawania i nazywania części ciała. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 14, 14(7) (lip. 2021), 217–220.