[1]
Kriviradeva, B. i Stoynova, A. 2021. The Impact of Manаgement on the Effectiveness in Socioeducational Institutions . Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 14, 14(7) (lip. 2021), 91–104.