[1]
Zacharuk, T. 2021. Kształcenie studentów niepełnosprawnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 15, 15(8) (lip. 2021), 13–23.