[1]
Gaweł-Luty, E. 2019. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Korzeniowskiej-Pakuły pt.: „Środowiskowe wartości w planach życiowych uczniów klas wiejskich szkół ponadgimnazjalnych na Lubelszczyźnie”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 16, 16(9) (lis. 2019), 351–355.