[1]
Zheleva, E. 2019. Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły personel medyczny do pracy z dziećmi i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 16, 16(9) (lis. 2019), 97–108.