De Securitate et Defensione, O Bezpieczeństwie i Obronności
Pełny numer
Plik PDF

Artykuły

Eriks Trels
8-31
Odpowiedzialność za uniewinnienie od zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni przeciwko pokojowi i zbrodni wojennych w prawie karnym Republiki Łotewskiej
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.01
Plik PDF (Русский)
Joanna Zych
32-50
Rola broni nuklearnej w izraelskiej strategii odstraszania militarnego
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.02
Plik PDF
Krzysztof Załęski
51-65
Broń jądrowa w polityce bezpieczeństwa wybranych państw
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.03
Plik PDF
Malina Kaszuba
66-83
Militaryzacja rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i jej możliwe skutki dla bezpieczeństwa globalnego
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.04
Plik PDF (English)
Inna Stecenko, Andrei Alekseev
84-96
Wpływ polityki przemysłowej Łotwy na gospodarkę kraju
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.05
Plik PDF (English)
Beata Gałek
97-109
NATO jako cel rosyjskiej aktywności w środowisku informacyjnym państw bałtyckich
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.06
Plik PDF
Agata Krzywdzińska
110-122
Obraz Polski w rosyjskiej telewizji
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.07
Plik PDF
Elżbieta Kurzępa
123-148
Zarządzanie bezpieczeństwem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – ocena efektywności
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.08
Plik PDF
Paula Tomaszewska
149-165
Chińska inicjatywa pasa i szlaku a ryzyko zadłużenia jej beneficjentów
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.09
Plik PDF
Andrej Vilks, Aldona Kipāne
166-180
Korupcja przeszkodą w walce z narkotykami
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.10
Plik PDF (Русский)
Paweł Gromek
181-192
Prolegomena do badań kultury ratownictwa
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.11
Plik PDF
Radosław Bielawski
193-212
Bezpieczeństwo bezzałogowych systemów powietrznych w środowisku zakłóceń
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.12
Plik PDF
Czesław Marcinkowski
Recenzja monografii Aleksandra B. Szirokorada, Bitwa o Syrię. Od Babilonu do ISIS, Moskwa 2016
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.13
Plik PDF