Tom 5 Nr 2 (2019): De Securitate et Defensione, O Bezpieczeństwie i Obronności
De Securitate et Defensione, O Bezpieczeństwie i Obronności
Pełny numer
Plik PDF

Artykuły

Eriks Trels
8-31
Odpowiedzialność za uniewinnienie od zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni przeciwko pokojowi i zbrodni wojennych w prawie karnym Republiki Łotewskiej
Plik PDF (Русский)
Joanna Zych
32-50
Rola broni nuklearnej w izraelskiej strategii odstraszania militarnego
Plik PDF
Krzysztof Załęski
51-65
Broń jądrowa w polityce bezpieczeństwa wybranych państw
Plik PDF
Malina Kaszuba
66-83
Militaryzacja rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i jej możliwe skutki dla bezpieczeństwa globalnego
Plik PDF (English)
Inna Stecenko, Andrei Alekseev
84-96
Wpływ polityki przemysłowej Łotwy na gospodarkę kraju
Plik PDF (English)
Beata Gałek
97-109
NATO jako cel rosyjskiej aktywności w środowisku informacyjnym państw bałtyckich
Plik PDF
Agata Krzywdzińska
110-122
Obraz Polski w rosyjskiej telewizji
Plik PDF
Elżbieta Kurzępa
123-148
Zarządzanie bezpieczeństwem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – ocena efektywności
Plik PDF
Paula Tomaszewska
149-165
Chińska inicjatywa pasa i szlaku a ryzyko zadłużenia jej beneficjentów
Plik PDF
Andrej Vilks, Aldona Kipāne
166-180
Korupcja przeszkodą w walce z narkotykami
Plik PDF (Русский)
Paweł Gromek
181-192
Prolegomena do badań kultury ratownictwa
Plik PDF
Radosław Bielawski
193-212
Bezpieczeństwo bezzałogowych systemów powietrznych w środowisku zakłóceń
Plik PDF
Czesław Marcinkowski
Recenzja monografii Aleksandra B. Szirokorada, Bitwa o Syrię. Od Babilonu do ISIS, Moskwa 2016
Plik PDF