Plik PDF

Słowa kluczowe

terroryzm
walka z terroryzmem
prawa człowieka
wolności obywatelskie
swobody obywatelskie
prawo antyterrorystyczne

Abstrakt

Światem początku XXI w. wstrząsnęły dramatyczne i jakże tragiczne w skutkach zamachy terrorystyczne. 11 września 2001 r. runęły wieże WTC w Nowym Jorku. Trzy lata później bomby wybuchły w Madrycie, a następnie w Londynie. Lata 2015–2016 to cała seria zamachów w Europie. Każdy kolejny incydent niósł za sobą zmianę w poczuciu zagrożenia terroryzmem we wszystkich państwach europejskich. Zauważalna stała się radykalizacja poglądów i postaw ludzkich co do sposobów walki z terroryzmem. Przełożyło się to także na postrzeganie innych, obcych nacji w poszczególnych państwach. Podejmując walkę z terroryzmem poszczególne państwa po kolei wprowadzały zmiany prawa, z jednej strony dające nowe, duże możliwości działania służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, z drugiej zaś w dużym stopniu ograniczające prawa i wolności obywatelskie.

https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.09
Plik PDF