Plik PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo
dobro
dobrostan
wartość
cnota

Abstrakt

W artykule, w ramach szczegółowej teorii wartości bezpieczeństwa podmiotu, kierując się regułami ogólnej teorii wartości i etyki normatywnej, zidentyfikowano i utworzono zbiór wartości bezpieczeństwo to konstytuujący. Wyprowadzono dedukcyjnie sposób istnienia i pojmowania przedmiotowych wartości. Zaproponowano metodę ich uznawania i normowania. Na utworzonym zbiorze wartości zrealizowano czynności rangujące i klasyfikujące. W rezultacie nadano wartościom bezpieczeństwa określoną rangę, i przypisano do wyróżnionych klas. Uporządkowano elementy zbioru wartości rozpinając je w strukturach sieciowej i hierarchicznej. Wreszcie sprecyzowano pojmowanie wartości we wspomnianych strukturach.

https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.01
Plik PDF