Plik PDF

Słowa kluczowe

kultura
kultura ratownictwa
ratownictwo
bezpieczeństwo

Abstrakt

W artykule przedstawiono zarys zagadnienia kultury ratownictwa w Polsce. Kolejno, określono istoty przedmiotu badań, zbudowano i omówiono model idealny kultury ratownictwa w Polsce, a także scharakteryzowano jej ogólne uwarunkowania. Przyjętą hipotezę uprawdopodobniono z wykorzystaniem teoretycznych metod badawczych. Udowodniono, że model idealny kultury ratownictwa można zbudować na podstawie modelu kultury bezpieczeństwa Cieślarczyka, uwzględniając wszystkie dziedziny ratownictwa. Natomiast właściwe uwarunkowania mają swoje główne źródło w specyfice podmiotów ratownictwa. Są one wyrażane przez powszechnie przyjęte wartości, określone normy, eksponowane postawy i zachowania, a także realizowane działania (w tym współdziałanie w trybie pilnym).

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.11
Plik PDF