Plik PDF

Słowa kluczowe

Sojusz Północnoatlantycki
Rosja
środowisko informacyjne
państwa bałtyckie

Abstrakt

Rosja definiuje relacje z Sojuszem Północnoatlantyckim (NATO) w kategoriach strategicznej rywalizacji i walki o wpływy. Realizuje swoje cele za pomocą zróżnicowanych metod i narzędzi, dobierając, stosowną ich kombinację, w zależności dla jakich podmiotów są dedykowane. Niniejszy artykuł stanowi próbę syntetycznego omówienia aktywności Federacji Rosyjskiej w przestrzeni informacyjnej państw bałtyckich, zorientowanej na Sojusz Północnoatlantycki, określenia jej uwarunkowań, mechanizmów, a także kluczowych narracji. Autorka uwzględnienia fakt, że stosunek do NATO jest elementem globalnej strategii Rosji, zmierzającej do rewizji ładu międzynarodowego w kierunku, który gwarantowałby powrót do należnej jej pozycji w kształtującym się nowym porządku.

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.06
Plik PDF