REDAKCJA

Redaktor naczelna - dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni (UPH w Siedlcach)
Zastępca redaktor naczelnej - dr Marta Sara Stempień (UPH w Siedlcach)
Zastępca redaktor naczelnej - mgr Damian Jarnicki (UPH w Siedlcach)
Redaktor - prof. ing. Ján Piľa, Ph.D (Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja)
Redaktor - col. (ret.) dr Zdzisław Śliwa (Bałtycka Akademia Obrony, Tartu, Estonia)
Redaktor - doc. dr. Audrone Petrauskaite (Litewska Akademia Wojskowa, Wilno Litwa)
Redaktor językowy (język polski) - mgr Urszula Piątkowska
Redaktor językowy (język angielski) - mgr Hanna Sienkiewicz-Kaya (UPH w Siedlcach), mgr Anna Kamińska (UPH w Siedlcach)
Redaktor językowy (język niemiecki) - dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (UPH w Siedlcach)
Redaktor językowy (język rosyjski) - dr Ewa Kozak, mgr Aleksiej Pulik (UPH w Siedlach)
Sekretariat redakcji - mgr Karolina Sówka (UPH w Siedlach), mgr Izabela Bojko (UPH w Siedlach)


RADA NAUKOWA

Prof. Romuald Kalinowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Siedlcach
Prof. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski
Płk dr hab. Tomasz Kośmider, prof. uczelni, Akademia Sztuki Wojennej
Dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Dr hab. Ewa Marciniak, prof. uczelni, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Mirosław Minkina, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Płk dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Zbigniew Sabak, prof. uczelni, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Henryk Wyrębek, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Dr Robert Gawłowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Dr hab. Aslan Abashidze, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Rosja
Dr hab. Nikolai Duchno, Rosyjski Uniwersytet Transportu (MIIT), Rosja
Dr hab. Galina Kuc, prof. uczelni, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina, Ukraina
Dr. hab. Aleksandr Malko, prof. uczelni, Rosyjska Akdemia Nauk, Saratow, Rosja
Dr hab. Aman Mizanbajew, prof. uczelni, Uniwersytet w Czelabińsku, Rosja
Dr hab. Inna Stecenko, prof. uczelni, Bałtycka Akademia Międzynarodowa, Łotwa
Dr Abderrahman Ibrahim, Uniwersytet w Birzeit University, Palestyna
Doc. Dr Denis Iroshnikov, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie, Rosja
Dr Sandra Kaija, prof. uczelni, Uniwersytet Stradynia w Rydze, Łotwa

 

ZESPÓŁ RECENZENTÓW

Numer 1(6)2020 i 2(6)2020

Dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr hab. János Besenyő, prof. (Uniwersytet Óbuda, Węgry)
Dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr hab. Wiesław Marud, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)
Dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. uczelni (Politechnika Poznańska)
Doc dr Nina Iszczenka (Akademia Prawa Międzynarodowego, Białoruś)
Doc. dr Ruslan Puzikow (Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja)

Numer 1(5)2019 i 2(5)2019

Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Wojskowa Akademia Techniczna)
Dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)
Dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr hab. Wiesław Marud, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)
Dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. uczelni (Politechnika Poznańska)
Doc dr Nina Iszczenka (Akademia Prawa Międzynarodowego, Białoruś)
Doc. dr Ruslan Puzikow (Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja)

Numer 1(4)2018 i 2(4)2018


Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. Piotr Senkus, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jan Rajchel, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(3)2017 i 2(3)2017


Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. Piotr Senkus, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jan Rajchel, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(2)2016 i 2(2)2016


Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Anna Górajek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. inż Katarzyna Rymuza, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Piotr Senkus, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(1)2015 i 2(1)2015


Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Arkadiusz Juncewicz, prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikov, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja
Dr hab. Olga Romanovskaya, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Edukacji w Saratovie n. Wołgą, Rosja

WYDAWCA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach