Aktualny numer

Tom 6 Nr 1 (2020)
Opublikowany sierpnia 12, 2020

Czasopismo naukowe De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005) powstało w 2015 r. w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Ukazuje się w wersji elektronicznej, jako półrocznik. Wszystkie teksty są publikowane w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w bazach danych, w tym w ERIH Plus, jednej z największych baz referencyjnych w Europie.

Pełny numer
Plik PDF

Artykuły

Andrzej Glen
8-23
Wartości bezpieczeństwa podmiotu
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.01
Plik PDF
Henryk Ćwięk
24-34
Rola tajnych służb w rozpoznaniu zagrożenia bezpieczeństwa Polski. O efektach działalności wywiadowczej berlińskiej placówki „In 3”
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.02
Plik PDF
Maciej Marszałek
35-49
Przyszłe wojny. Zarys problemu
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.06
Plik PDF
Tadeusz Józef Kęsoń
50-74
Planowanie obronne i cywilne w Polsce – uwarunkowania prawne a proces realizacji
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.03
Plik PDF
Marian Kopczewski, Paweł Szmitkowski
75-87
Obrona Cywilna w Polsce – proces transformacji po 1989r., stan obecny i propozycje modernizacji
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.04
Plik PDF (English)
Piotr Kolmann
88-98
Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu powszechnym
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.05
Plik PDF
Renata Tarasiuk
99-117
Geokulturowe uwarunkowania polsko-izraelskich relacji dyplomatycznych
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.07
Plik PDF (English)
Aldona Maria Piwko
118-135
Muzułmański terroryzm w Europie. Radykalizacja poglądów religijnych wśród migrantów z Bliskiego Wschodu
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.08
Plik PDF
Mariusz Sokołowski
136-157
Między wolnością a bezpieczeństwem – społeczne i prawne skutki zamachów terrorystycznych w Europie początku XXI wieku
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.09
Plik PDF
Krzysztof Danielewicz
158-182
Sytuacja bezpieczeństwa państw Sahelu oraz perspektywy jej rozwoju
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.10
Plik PDF
Leszek Pawlikowicz
183-195
Struktury KGB na Bliskim Wschodzie w latach 1954-1991. Retrospekcja i jej współczesne implikacje
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.11
Plik PDF
Dorota Domalewska, Ilona Urych
196-221
Aksjologiczne i antropologiczne uwarunkowania tożsamości narodowej młodych Polaków w świetle badań własnych. Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.12
Plik PDF
Izabella Grabowska-Lepczak
226-236
Edukacja dla bezpieczeństwa ekologicznego i zasad zrównoważonego rozwoju jako element podnoszenia świadomości społeczeństwa
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.13
Plik PDF (English)
Nina Ischenko, Jacek Zieliński
237-258
Bezpieczeństwo żywności – czynnik stabilności geopolitycznej i zrównoważonego rozwoju państw
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.15
Plik PDF (Русский)
Lyubov Yurievna Larina
259-268
Zapewnienie bezpieczeństwa transportu poprzez karne środki prawne: doświadczenia Polski i Rosji
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.16
Plik PDF (Русский)
Grzegorz Kozłowski
269-273
Recenzja monografii Mariusza Antoniego Kamińskiego: Obrona narodowa Republiki Estonii. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.14
Plik PDF
Wyświetl wszystkie numery