Boczkaj, Grzegorz, i Marian Kamiński. „Wykorzystanie Chromatografii Gazowej Do Destylacji Symulowanej (SIMDIS). Aktualny Stan Wiedzy I Nowe Perspektywy ”. Camera Separatoria 20 (wrzesień 12, 2019). Udostępniono sierpień 13, 2020. https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/testowe3/article/view/1032.