Kubiak, M., Polak, M. i Piszcz, P. (2019) „Oznaczanie poziomu zawartości B(a)P w rynkowych przetworach mięsnych z wykorzystaniem HPLC ”, Camera Separatoria, 20. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/testowe3/article/view/1037 (Udostępniono: 13sierpień2020).