rec. ZUZANA BARIAKOVÁ, MARTINA KUBEALAKOVÁ (EDS.): OBRAZ DIEŤAŤA A DETSTVA V TEXTOCH UMELECKEJ LITERATÚRY. BANSKÁ BYSTRICA, BELIANUM, 2016. ss. 252, ISBN 978-80-557-1117-1