Słownictwo i frazeologia związane z uroczystością Bożego Ciała (na podstawie materiału gwarowego)

Abstrakt

The article deals with the vocabulary and phraseology associated with celebrations of Corpus Christi (on the basis of dialectal matrial).

PDF