O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na edukację

Oddajemy do rąk Czytelnika pierwszy tom Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych z Serii PEDAGOGIKA. Historia ich powstania jest dość długa i żmudna. Redaktor wydania borykał się z wieloma trudnościami, które
sprawiały wrażenie syzyfowej pracy nad tekstami i przygotowaniem publikacji do druku. Obok serii PEDAGOGIKA trwają prace nad tekstami z literatury i historii – seria literaturoznawczo-historyczna, której redaktorem jest Roman Mnich z Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Aby zrozumieć nasze działania, należałoby wcześniej wprowadzić Czytelnika w historię naszej działalności komeniologicznej na Wydziale Humanistycznym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Artykuły

Barbara Sitarska
31-61
O Janie Amosie Komeńskim i początkach komeniologii
Plik PDF
Kazimierz Żegnałek
63-91
Dydaktyka Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Heliodor Muszyński
93-118
Metodologiczne podstawy twórczości Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Barbara Sitarska
119-140
Wychowanie i samowychowanie w myśli filozoficznej Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Urszula Tyluś
141-148
Egalitaryzm w poglądach Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Barbara Sitarska
149-173
Humanizm Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Anna Klim-Klimaszewska, Ewa Jagiełło
175-187
Edukacja przedszkolna w koncepcji Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Barbara Sitarska
189-208
Edukacja nieustająca w koncepcji Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Barbara Grzegorczyk
209-217
Nauczyciel Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Barbara Grzegorczyk
219-226
Uczeń w szkole Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Mariola Jarczykowa
227-237
Jan Amos Komeński jako przewodnik życia młodzieży
Plik PDF
Halina Natora
239-247
Jan Amos Komeński – prekursor pedagogiki specjalnej
Plik PDF
Grażyna Dzida
249-258
Metoda naturalna w nauczaniu
Plik PDF
Grażyna Dzida
259-279
Zasady nauczania Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Barbara Sitarska
281-299
Działalność polityczna i twórczość pedagogiczna Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Kamila Szymańska
301-308
Komeński w Lesznie
Plik PDF
Kamila Szymańska
309-312
Szkolnictwo w Lesznie za czasów Komeńskiego
Plik PDF
Barbara Sitarska
313-323
Wolność, odpowiedzialność i tożsamość w poglądach Jana Amosa Komeński
Plik PDF
Wacław Szymonik
325-348
Ethos pracy twórczej w poglądach Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Barbara Sitarska
349-370
Labirynty Jana Amosa Komeńskiego i drogi prowadzące do uniwersalnej światłości
Plik PDF