Jan Amos Komeński − jego pedagogika i filozofia

Oddajemy do rąk Czytelnika drugi tom Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych z Serii PEDAGOGIKA. Jest to monografia cykliczna, ukazująca się co roku. O historii jej powstawania, napotykanych po drodze trudnościach, współpracy komeniologicznej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, rodzącej się idei LEKSYKONU ENCYKLOPEDYCZNEGO o JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM pisałam w pierwszym tomie. Niniejszy tom nosi tytuł JAN AMOS KOMEŃSKI – JEGO PEDAGOGIKA I FILOZOFIA. Autorom tekstów, zarówno w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, jak i nauczycielom akademickim z innych uczelni zostały zaproponowane teksty – hasła komeniologiczne, bazujące na dziełach Komeńskiego i o Komeńskim.

Artykuły

Barabara Sitarska
23-44
O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM I POCZĄTKACH KOMENIOLOGII
Plik PDF
Barbara Sitarska
45-65
JOHN AMOS COMENIUS AND THE BEGINNINGS OF COMENIOLOGY
Plik PDF
Barbara Sitarska
67-89
ÜBER JOHANN AMOS COMENIUS UND GRUNDLAGEN DER COMENIUS-FORSCHUNG
Plik PDF
Sławomir Sztobryn
91-100
JAN AMOS KOMEŃSKI (1592-1670) JAKO PRZEDSTAWICIEL NOWOŻYTNEJ FILOZOFII WYCHOWANIA
Plik PDF
Heliodor Muszyński
101-128
KOMEŃSKIEGO KONCEPCJA SZKOŁY
Plik PDF
Danuta Szymonik
129-136
GODNOŚĆ CZŁOWIEKA W UJĘCIU JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO
Plik PDF
Andrzej Borkowski
137-144
SYMBOLE I SYMBOLIKA W DZIEŁACH JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO
Plik PDF
Barbara Sitarska
145-155
DROGA CZŁOWIEKA DO POZNAWANIA SIEBIE W UJĘCIU JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO
Plik PDF
Karolina Dymek
157-164
KONCEPCJA EDUKACJI NIEUSTAJĄCEJ JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W RECEPCJI STUDENTA
Plik PDF
Leszek Ploch
165-190
EDUKACJA DO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POGLĄDACH JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO
Plik PDF
Mariola Jarczykowa
191-198
CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY W POGLĄDACH JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO
Plik PDF
Barbara Grzegorczyk
199-205
WARTOŚĆ KSIĄŻKI W ŻYCIU CZŁOWIEKA W UJĘCIU JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO
Plik PDF
Grażyna Dzida
207-214
EDUKACJA CZŁOWIEKA W ZAKRESIE NAUK PRZYRODNICZYCH I ŚCISŁYCH WEDŁUG KONCEPCJI JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO
Plik PDF
Barbara Grzegorczyk
215-224
NAUKI MATEMATYCZNE W KONCEPCJI JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO
Plik PDF
Adriana Pogoda-Kołodziejak
225-226
STUDIA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W NIEMCZECH
Plik PDF
Kamila Szymańska
227-235
KONTAKTY ZAGRANICZNE JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO (ZARYS PROBLEMATYKI)
Plik PDF
Adam Podsiadły
237-246
JAN AMOS KOMEŃSKI JAKO OBYWATEL LESZNA
Plik PDF