Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego

Recenzowany tom stanowi zwieńczenie cyklu publikacji poświęconych dorobkowi,spuściźnie i znaczeniu Jana Amosa Komeńskiego w europejskiej kulturze edukacyjnej,realizowanych w ośrodku siedleckim. Ten kwartet Siedleckich ZeszytówKomeniologicznych stanowi swoistą całość, obejmującą ukazanie biodoksografiiKomeńskiego (t. I), jego filozofię wychowania (t. II), współczesne interpretacje ireinterpretacje (t. III) i ostatni (t. IV) obejmuje międzynarodową recepcję jego poglądów.Międzynarodowy charakter publikacji jest jej szczególnie wartościowym wyróżnikiem,bowiem w polskim piśmiennictwie historyczno‐pedagogicznym nie znajdziemy publikacjirealizującej podobny zamiar badawczy. I być może na długo jest to ostatnia praca tegotypu, dopóki nie zmieni się prawno‐organizacyjny kontekst uprawiania nauki w Polsce.Tym cenniejsza jest ta publikacja. Znajdziemy w niej prace uczonych, reprezentującychróżne ośrodki naukowe w Polsce, ale także prace uczonych zagranicznych: Czechów(…),Niemców (…), Słowaków (…), Słoweńców (…), przedstawicieli Bośni i Hercegowiny(…), Serbów (…), Ukraińców. (…) Oryginalność i ponadczasowość (…) idei Komeńskiego,jest silnym motywatorem do reformowania współczesnej oświaty i krytycznego spojrzeniana dotychczasowe osiągnięcia nauk o wychowaniu. Obecny tom jest bogaty w treści i zróżnicowany metodologicznie, co dobrze wpisuje się wewspółczesną tendencję pluralistycznych badań, realizowanych w naukach o wychowaniu. Zpunktu widzenia założeń problemowych publikacji, za szczególnie cenne uznałbym tehasła, które prezentują narodowe recepcje podejmowane w kontekście regionalnych kulturi ludzi, w tych kulturach znaczących. (…) Zainteresowanie spuścizną Komeńskiego macharakter paneuropejski, a odczytanie jego myśli w poszczególnych narodach ma zarównocechy indywidualne, jak i wspólne, uniwersalne. W związku z tym oczywistą staje się potrzeba zbudowania systematycznegoprogramu takich badań, które w oparciu o pewne kryteria i kategorie pokażą całą różnorodność tej spuścizny i jej odczytania w kręgu kultury europejskiej. Recenzowanapublikacja jest istotnym i twórczym wkładem przygotowującym taki potencjalny projektbadawczy.

Z recenzji prof. nzw. dr hab. Sławomira Sztobryna

Artykuły

Sławomir Sztobryn
57-72
Polska XX-wieczna recepcja pedagogiki Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Janina Florczykiewicz
73-82
Myśl pedagogiczna Jana Amosa Komeńskiego jako podłoże rozwoju humanistycznej orientacji w wychowaniu
Plik PDF
Leszek Ploch
83-103
Dar wartości ducha w biegu życia uczniów z niepełnosprawnością w interpretacji idei Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Andrzej Borkowski
105-114
Wieża Babel i labirynt – o symbolicznych unaocznieniach podróży w dziełach Jana Amos Komeńskiego w kontekście kultury barokowej
Plik PDF
Barbara Grzegorczyk
115-125
Komunikowanie się w edukacji w twórczości Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Renata Matysiuk
127-139
Prawo do nauki w ujęciu Jana Amosa Komeńskiego
Plik PDF
Kamila Szymańska
141-146
Jan Amos Komeński i bracia czescy w działalności Muzeum Okręgowego w Lesznie
Plik PDF
Małgorzata Wiśniewska
147-154
Recepcja edukacji obronnej w twórczości J.A. Komeńskiego
Plik PDF
Anna Agnieszka Borychowska
155-163
Jan Amos Komeński – jego życie i twórczość, recepcja studentki pedagogiki
Plik PDF
Barbara Grzegorczyk
165-176
Gdyby Jan Amos Komeński żył współcześnie…
Plik PDF
Lubomír Hampl
179-190
Współczesna recepcja myśli Komeńskiego w Czechach na podstawie przykładu jego słynnej sentencji dotyczącej narodu i wizji lepszej przyszłości
Plik PDF
Lubomír Hampl
191-198
Finspongski rękopis Jana Amosa Komeńskiego – kontrowersje i sprzeczności w/wokół jego twórczości
Plik PDF
Jan Hábl
199-206
Development of anthropological accents in Comenius’ early work and its implications for his philosophy of education
Plik PDF
Inna Osadchenko
207-225
Psychodidactic ideas of J.A. Comenius: from history to the present
Plik PDF
Manfred Richter
227-237
Life Long Learning (LLL) „Die Pampaedia ist das Gründungsdokument der Disziplin der Erwachsenenbildung“ (Werner Korthaase)
Plik PDF
Majda Cencič
239-252
Aktualnost Komenskega v sedanji slovenski pedagogiki
Plik PDF
Maria Kultaieva
253-276
Рецепція філософсько-педагогічної спадщини Я.А. Коменського у сковородинівській традиції української культури: парадокси і суперечності
Plik PDF
Vlasta Cabanová
277-299
Renewal of the society through education in the work of J.A. Comenius and its reflection in Slovakia in 20 century
Plik PDF
Bernhard Josef Stalla
301-312
Die Pädagogischen Ideen von Jan Amos Komenský zur Erneuerung und Reform der Schulen, Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen für Eine Kontinuierliche Erziehung und Universale Bildung
Plik PDF
Svetlana Oleksandrivna Ganaba, Nataliia Valeriivna Bakhmat
313-325
The principle of natural correspondence in the philosophical and pedagogical heritage of J.A. Comenius in the perception of S. Rusova and the authors of the text
Plik PDF
Jelena Maksimović, Jelena Osmanović
327-336
Pedagoški rad Jana Amosa Komenskog sa osvrtom na princip povezanosti teorije i prakse u metodologiji pedagogije
Plik PDF
Muhamed Škrgić
337-347
Počeci razumijevanja motivacije u djelima Jana Amosa Komenskogo
Plik PDF
Karel Rýdl
349-355
Idea humanismu J.A. Komenského a potřeby všeobecného systému vzdělávání
Plik PDF