Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

Bieżący numer czasopisma „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” to kompendium obejmujące zagadnienia z teorii i praktyki inkluzji w przeważającej mierze przybliżające zagraniczne osiągnięcia.
W pierwszej części polecamy artykuł profesora Leszka Plocha prezentujący społeczne inicjatywy podejmowane na terenie Niemiec wobec osób z niepełnosprawnościami. Tekst rekomendujemy tym bardziej, że dotychczas na łamach czasopisma rzadko gościły teksty eksponujące praktykę naszych zachodnich sąsiadów.
Uwagę naszych czytelników zawracamy również na artykuł Ivy Urdarević Differences in achievements in learning English as a foreign language between the deaf/hard of hearing and hearing high school students in Serbia podejmujący problematykę studentów niesłyszących w Serbii. Treści tam prezentowane szczególnie ciekawe są dla naszego środowiska akademickiego, gdyż w naszym Uniwersytecie prowadzimy lektorat języka angielskiego dla studentów z dysfunkcją słuchu. Warto także zwrócić uwagę na tekst ukraińskiej badaczki Oksany Kislyej: Технологии развития креативного мышления младших школьников с нарушениями зрения, która podejmuje problematykę pracy z uczniami z niepełnosprawnością wzroku. Jednocześnie rekomendujemy Państwu również artykuł Beaty Akimjakovej dotyczący kształcenia dzieci z ADHD w słowackich szkołach podstawowych.
Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem Mirosława Babiarza i Pawła Garbuzika ukazującym działania prowadzone w województwie świętokrzyskim zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Bardzo dziękujemy w tym miejscu wszystkim autorom, współpracu-jącym z naszą redakcją i zapraszamy do publikowania w czasopiśmie „Stu-dent Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”

Z praktyki inkluzji

Mariusz Dobijański
79-88
Rozwój potencjału kadry pedagogicznej. Reminiscencje dyrektora placówki wychowawczej
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.07
PDF
Katarzyna Marciniak-Paprocka
89-108
Znaczenie diagnozy pedagogicznej dla praktyków
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.08
PDF
Iren Peltekova
109-113
Баскетбол в колясках как инструмент повышения социального положения человека
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.09
PDF
Mirosław Babiarz, Paweł Garbuzik
115-127
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na przykładzie działań w województwie świętokrzyskim
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.10
PDF
Svetlana Strilec, Marina Grenok
129-146
Дидактическая сказка в подготовке будущих учителей начальной школы
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.11
PDF
Taisa Kalennikova
147-154
Студент – объект и субъект воспитания
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.12
PDF
Iva Urdarević
155-167
Differences in achievements in learning English as a foreign language between the deaf/hard of hearing and hearing high school students in Serbia
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.13
PDF (English)
Beáta Akimjaková
169-183
Študenti s ADHD a možnosťami ich vzdelania v špeciálnej základnej škole
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.14
PDF
Ľudmila Krajčíriková
185-195
Tvorivosť a jej možnosti využitia u rómskych žiakov
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.15
PDF
Amantius Akimjak
197-209
Muzikoterapia hudba ako rapeuticky prostriedok
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.16
PDF
Elżbieta Gaweł-Luty
211-224
Kreowanie postaw tolerancji jako przyczynek do integracji osób niepełnosprawnych
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.17
PDF
Valentin Molodychenko, Natalia Molodychenko, Yekaterina Kuchina, Andriej Orlov
225-243
Повышение гражданской активности людей с инвалидностью
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.18
PDF
Sławomira Laskowska
245-256
Nauczyciele realizujący edukację włączającą wobec pracy a ich nadzieja na sukces
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.19
PDF
Oksana Kislaya
257-272
Технологии развития креативного мышления младших школьников с нарушениями зрения
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.20
PDF
Agnieszka Lipowska-Kuźba, Hanna Dłutowska-Osik
273-286
Metody aktywizujące w klasie integracyjnej
https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.21
PDF