Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.

       Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, w którym podejmowane są nowe zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych i edukacji inkluzyjnej.
       

       Na uwagę zasługuje artykuł prof. Bałandynowicza pt. „Samoświadomość społeczna wobec zdrowia seksualnego osób z niepełnosprawnością”, w którym Autor podejmuje niezwykle ważne, ale i trudne zagadnienie dedykacji dotyczącej seksualności osób z niepełnosprawnością. Pod rozwagę podajemy rekapitulację rozważań i podkreślamy: Przyjęcie strategii edukacyjnej zakładającej zmiany samoświadomości społecznej w stronę zachowań empatycznych i tolerancyjnych wobec kategorii zdrowia seksualnego osób z niepełnosprawnością pozwoli urzeczywistnić model kultury społecznej uznający inkluzję społeczną za cel ostateczny a tym samym różnice będą traktowane jako cechy wzbogacające,zmuszające do refleksji aksjologicznej, lepszego uzasadniania racji oraz prowokujące do prospołecznego i humanistycznego postępowania.


       Interesującymi uwagami z czytelnikami dzieli się na łamach naszego czasopisma prof. A. Smantser w artykule „Педагогические аспекты подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности в инклюзивной образовательной среде. Autor podejmuje zagadnienia znajdujące się również w zakresie zainteresowań badawczych naukowców w Polsce, w tym także w Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.


       Przygotowanie nauczycieli do pracy w warunkach edukacji inkluzyjnej jest dużym wyzwaniem dla uczelni wyższych. Placówki, takie jak na przykład Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, również poświęcają wiele uwagi przygotowaniu nauczycieli organizując odpowiednie formy kształcenia i poszukują odpowiedzi na pytanie, w jaką wiedzę i kompetencje należy wyposażyć nauczycieli przygotowujących się do pracy w warunkach edukacji inkluzyjnej.


       Nauczycielom i rodzicom polecam artykuł dr Marzeny Lisowskiej, zatytułowany „Czy powiedzieć dziecku o diagnozie zespołu Aspergera – studium przypadku”. Autorka przedstawia swoiste studium przypadku, zadaje pytanie, czy i kiedy zapoznać dziecko z jego chorobą. Bez wątpienia dla wielu rodziców jest to niezwykle trudna sytuacja i zazwyczaj dominuje chęć odłożenia na później takiej decyzji. Natomiast na przykładzie prezentowanego dziecka wyraźnie widać, że poinformowanie o wystąpieniu zaburzenia uwolniło dziecko od poczucia inności i poczucia mniejszej wartości.


       Tradycyjnie odsyłamy naszych czytelników do działu scenariusze działań integracyjnych, szczególnie polecając lekturę studentom i praktykom szukającym nowych inspiracji.


       Zachęcamy naszych Czytelników również do przeczytania sprawozdania ze zorganizowanego w kwietniu 2014 roku I Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej, który staje się forum międzynarodowej wymiany myśli na temat problemu włączenia społecznego. Zapraszamy także już teraz do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej, który odbędzie się 15-16 kwietna 2015 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

 

                                                                                              Redaktor naukowy
                                                                 prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk

Pełny numer
SN2014