Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny 2012
PDF

Słowa kluczowe

uczniowie o specjalnych potrzebach
bezpieczeństwo
zagrożenia

Abstrakt

Bezpieczeństwo człowieka jest podstawową wartością, którą trzeba chronić. W obliczu wielu nadzwyczajnych zagrożeń mogą stanąć wszyscy ludzie bez względu na wiek, płeć, rasę, itp. Nie każdy może jednak w równym stopniu bronić siebie i innych wobec zaistniałej sytuacji. Szczególnej ochrony potrzebują ludzie o specjalnych potrzebach, a zwłaszcza ci najmłodsi, dzieci, uczniowie ‐ niedojrzali emocjonalnie. Zdani są na pomoc zdrowych, dorosłych osób, często nauczycieli, wychowawców. Potrzebują nie tylko właściwego kierunku rozwoju, autorytetu, by odważnie i mądrze wkroczyć w dorosłe życie. Ważne jest dla nich także poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w trudnej sytuacji, jaką może być zagrożenie nadzwyczajne.

PDF

Bibliografia

Baer M. [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, Oficyna Wydawnicza, Katowice 2010.
Czerwiński K., Maliszewski W.J., Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
Kalinowski R., Kunikowski J. (red.), Współczesne bezpieczeństwo i zagrożenia w edukacji młodzieży, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
Kowalski M. w Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.
Sartori J., Vademecum do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, Wyd. BEA‐BLEJA, Toruń 2001.
Taraszkiewicz M., Kordziński J., Bezpieczna i przyjazna szkoła, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009.
Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
Wyczesany J., Mikruta A. (red.), Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.
Netografia
http://informujeostrzegam.niepolomice.eu/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://www.gimnazjum7.rzeszow.pl

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##