Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

pandemia
koronawirus
zdrowie psychiczne
zagrożenia
szanse rozwojowe
odporność psychiczna
kryzys

Abstrakt

Pandemia koronawirusa wiąże się z koniecznością adaptacji do nowych warunków. Skutkiem jej może być kolejna pandemia – pandemia zaburzeń psychicznych związanych z przewlekłym stresem. Już przed wybuchem epidemii raporty dotyczące kondycji psychicznej społeczeństw były alarmujące, obecna sytuacja może jeszcze ten stan pogorszyć. Obserwuje się niepokojący wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży, rośnie też liczba samobójstw w najmłodszych grupach wiekowych. W artykule skoncentrowałam się na przyczynach pogarszającej się kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, roli rodziny i szkoły w profilaktyce zaburzeń oraz konieczności zmian systemowych w zakresie pomocy osobom w kryzysie. Artykuł porusza również zagadnienie odporności psychicznej i wykorzystania kryzysu jako szansy rozwojowej.

https://doi.org/10.34739/sn.2020.20.10
PDF

Bibliografia

Apel do Ministra Zdrowia o kontynuowanie i wzmacnianie reformy polskiej psychiatrii, https://fdds.pl/apel-do-ministra-zdrowia-o-kontynuowanie-i-wzmacnianie-reformy-polskiej-psychiatrii/, [04.06.2020].
Clough P., Strycharczyk D., (2017), Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju. Wydawnictwo GWP, Gdańsk.
Heitzman J., (2020), Debata ,, Medyczna racja stanu, kapitał – zdrowie narodu’’. https://www.youtube.com/watch?v=irm_q3l_8yY, [10.05.2020]
Heitzman J., (2020), Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, [w:] Psychiatria Polska, https://pulsmedycyny.pl/pandemia-covid-19-niezbedne-sa-inwestycje-na-rzecz-zdrowia-psychicznego-raport-onz-991229, [10.05.2020].
Jak dbać o zdrowie psychiczne, https://forumprzeciwdepresji.pl/jak-dbac-o-swoje-zdrowie-psychiczne, [04.06.2020].
Jankowska M., (2017), Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju. W trosce o zdrowie , ujęcie integralne, „Kwartalnik Naukowy”, 4 (32).
Jerzak M., (2016), Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci i młodzieży a rzeczywistość szkolna, PWN, Warszawa.
Kaferska-Łysek M., (2018), Coraz więcej nastolatków ma problemy psychiczne, a opieki brak, „Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/Zdrowie-/181019908-Coraz-wiecej-nastolatkow-ma-problemy-psychiczne-a-opieki-brak.html, [12.05.2020].
Kubacka-Jasiecka D., (2016), Kryzys emocjonalny i trauma szansą na rozwój i potęgowanie zdrowia. Wątpliwości i pytania, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, t. 22, nr 1, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.57556.
Kobierzycki T., (2001), Kryzysy i rozwój osobowości, Instytut Ego-Analizy „Askeion”, Warszawa.
Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa/, [04.06.2020].
Majewska M., (2020), Pandemia COVID-19: niezbędne są inwestycje na rzecz zdrowia psychicznego [RAPORT ONZ], „Puls Medycyny”, https://pulsmedycyny.pl/pandemia-covid-19-niezbedne-sa-inwestycje-na-rzecz-zdrowia-psychicznego-raport-onz-991229, [30.05.2020].
Piekutkowski J., (2019), Polska w złej kondycji psychicznej, „Więź”, https://wiez.pl/2019/05/06/polska-w-zlej-kondycji-psychicznej/, [15.05.2020].
Santradeu R., (2015), Twój umysł na detoksie. Jak nie zatruwać sobie życia. Wydawnictwo Muza, Warszawa.
Tracz-Dral J., (2019), Zdrowie psychiczne w Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Warszawa.
Wasilewska-Ostrowska K., (2015). Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 14(3).
Tough P., (2014), Jak dzieci osiągają sukces, Nasza Księgarnia, Warszawa.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.