Student Niepełnosprawny 2019
PDF

Słowa kluczowe

гражданская активность
инклюзия
инклюзивная образовательная среда
неформальное образование взрослых
образовательные потребности
обучающаяся молодежь

Abstrakt

В Украине формируется нормативно-правовое поле включение людей с инвалидностью в процессе развития демократического государства через усиление их гражданской активности. Методика исследования включала методы кабинетного исследования, фокус-группы, глубинное интервью, анкетирования и включала людей с инвалидностью возрастом 18-55 лет а также их родственников, друзей, представителей власти, жителей города позволила констатировать недостаточный уровень гражданской активности людей с инвалидностью. Качественной мотивацией для включения людей с инвалидностью в активную общественность деятельность могут быть совместные инициативы власти и общественных организаций, одной из форм которых могут быть проекты социальной направленности для развития демократического общества. Опыт деятельности Благотворительной организации «Социальный фонд» описан в этой статье.

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.18
PDF

Bibliografia

Babkina M., (2017), Kompetentnisnyy pidkhid do formuvannya aktyvnoyi hromadyans’koyi pozytsiyi molodoyi osobystosti, v: Suchasni tendentsiyi ta faktory rozvytku pedahohichnykh ta psykholohichnykh nauk, Kyyiv. [Бабкіна М., (2017), Компетентнісний підхід до формування активної громадянської позиції молодої особистості, в: Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук, Київ].

Alyeksyeyenko T. (red.), (2009), Sotsial’na pedahohika: slovnyk-dovidnyk, Planer, Vinnytsya. [Алєксєєнко Т. (ред.), (2009), Соціальна педагогіка: словник-довідник, Планер, Вінниця].

Bezverkha T., (2008), Derzhavne upravlinnya etnonatsional’nymy vidnosynamy v konteksti formuvannya ukrayins’koyi natsional’noyi ideyi, DRIDU, Dnipropetrovs’k. [Безверха Т., (2008), Державне управління етнонаціональними відносинами в контексті формування української національної ідеї, ДРІДУ, Дніпропетровськ].

Hollob R., Krapf P., Vaydinher V. (red.), (2016), Navchayemo demokratiyi: Bazovi materialy z osvity dlya demokratychnoho hromadyanstva ta osvity z prav lyudyny dlya vchyteliv, Osnova, Kyyiv. [Голлоб Р., Крапф П., Вайдінгер В. (ред.), (2016), Навчаємо демократії: Базові матеріали з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини для вчителів, Основа, Київ].

Khartiya Rady Yevropy z Osvity dlya demokratychnoho hromadyanstva ta osvity z prav lyudyny, (2010), www.coe.int/edc [11.03.2019], [Хартія Ради Європи з Освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, (2010), www.coe.int/edc [11.03.2019]].

Luk”yanova L. (red.), (2011), Kontseptsiya osvity doroslykh v Ukrayini, Nizhyn. [Лук’янова Л. (ред.), (2011), Концепція освіти дорослих в Україні, Ніжин].

Salamankskaya deklaratsyya, (2000), Ramky deystvyy po obrazovanyyu lyts s osobыmy potrebnostyamy, Kyev. [Саламанкская декларация, (2000), Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, Киев].

Shevtsiv Z., (2016), Osnovy inklyuzyvnoyi pedahohiky: pidruchnyk, Tsentr uchbovoyi literatury, Kyyiv, [Шевців З., (2016), Основи інклюзивної педагогіки: підручник, Центр учбової літератури, Київ].

Stepanenko V., (2001), Problemy formuvannya hromadyans’koho suspil’stva v Ukrayini: instytuty, praktyky, tsinnosti, http://isoc.com.ua/institute/St2.doc, [11.03.2019], [Степаненко В., (2001), Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: інститути, практики, цінності, http://isoc.com.ua/institute/St2.doc, [11.03.2019]].

Zahal’noderzhavna prohrama «Natsional’nyy plan diy z realizatsiyi Konventsiyi pro prava invalidiv ta rozvytku systemy reabilitatsiyi invalidiv» na period do 2020 roku. [Загальнодержавна програма «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів» на період до 2020 року].