Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Artykuły w czasopiśmie Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy publikowane są zgodnie z licencją  Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Zawartość numeru dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Redakcja kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE, stosując międzynarodowe standardy dla wydawców i autorów.

Diagramy Comittee on Publication Ethics
 w polskiej wersji językowej.