Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce

Główna osoba do kontaktu

Ewa Nasiłowska
Kierownik Działu Promocji i Komunikacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tel. +48 25 643 19 47

Wsparcie techniczne

Piotr Świtalski
Tel. +48 25 643 19 53