„Walka Polaków o niepodległość w latach 1939- 1945. Refleksje młodego Polaka w 80. rocznicę wybuchu wojny i 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino”

Abstrakt

Opinia młodego pokolenia na temat działań wojennych w 1939-1945.

Plik Pdf.